Các loại cược Number Game của nhà cái 12bet

Nhandinhkeo – Number Game là trò chơi của những con số, cách chơi đơn giản nhưng khả năng trúng thưởng cao. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu các loại cược của 12bet Number Game.

Tìm hiểu thêm các bài viết về NumberGame ⇒ Xem thêm

12bet Number Game có 6 loại cược khác nhau

PRE-GAME
Pre-game cho phép bạn đặt cược trước khi trò chơi bắt đầu.

1 – Trên / Dưới (Banh đầu hay Banh cuối rút ra)

Bóng đầu hoặc bóng cuối
Những bóng có số từ 38 đến 75 là Trên (Over) và bóng từ 1 đến 37 là Dưới (Under).
Nếu bóng số 40 ra đầu tiên, cược Trên thắng. Tương tự, nếu bóng 1 ra đầu tiên, cược Dưới thắng.

2 – Chẵn / Lẻ (Banh đầu hay Banh cuối rút ra)

Bạn chỉ cần xác định bóng sắp ra là chẵn (Even) hay lẻ (Odd). Nếu bóng đầu tiên là 4, cược chẵn thắng và ngược lại.

3 – Chẵn / Lẻ FT (Tổng số 3 banh rút ra)

Bạn chỉ cần đoán tổng số của ba bóng sẽ ra là chẵn hoặc lẻ tại nhà cái 12bet.
Ví dụ, ba bóng vừa ra là các bóng mang số 10, 23 và 45. Như vậy tổng số là 78. Cược chẵn thắng.

4 – Chiến binh (Cược so sánh lượt banh rút lần hai hoặc lần ba)

Cược này cho phép bạn so sánh giá trị của banh thứ 2 và thứ 3 được rút ra. Cược cho banh có điểm cao hơn thì bạn thắng. Cách vào 12bet hôm nay

RUNNING GAME

Cho phép bạn cược 12bet NumberGame khi trò chơi đang diễn ra.

1 – Chẵn / Lẻ Tiếp theo

Next Odd / Even – Đây là loại cược “Lẻ” hoặc “Chẵn”.

Bạn chỉ cần đoán kết quả các banh rút ra sẽ là số “chẵn” hoặc “lẻ”. Chẵn hoặc Lẻ sẽ dựa vào số ở “hàng đơn vị” của banh được rút ra. Link 12bet

Ví dụ: kết quả banh rút ra là 36. Số ở hàng đơn vị là “6” => Chẵn

2 – Trên / Dưới Tiếp theo

Next Over/Under – Đây là loại cược “Trên” hoặc “Dưới”.

Bạn chỉ cần lựa chọn kết quả của banh rút ra cho lượt quay kế tiếp sẽ là số “Trên” hay “Dưới”. Các con số nằm trong khoảng từ 1-37 sẽ được coi là “Dưới”, khoảng từ 38-75 sẽ được coi là “Trên”

3 – Cao / Thấp Tiếp theo

Next High/Low – Đây là loại cược “Cao” hay “Thấp”.

Bạn dự đoán quả bóng rút ra tiếp theo sẽ “Cao hơn” hay “Thấp hơn” điểm của quả banh tại lượt vừa được rút ra.

Ví dụ, quả bóng đầu tiên được rút ra là 35 và sau đó bạn đặt cược cho “Cao hơn”, nếu kết quả của quả banh thứ hai là 36 hay cao hơn nữa, cược của bạn sẽ được xem như là cược thắng.

4 – Chiến binh (Cược so sánh lượt banh rút lần hai hoặc lần ba)

Warrior – Loại cược này sẽ bắt đầu khi lượt banh đầu tiên đã được rút. Khi đó người chơi sẽ đặt cược so sánh giữa lượt banh thứ 2 và thứ 3. Link vào 12bet

Cách tính cược Warriors như thế nào? Nếu đểm số của lượt banh thứ 3 cao hơn lượt banh thứ 2, thì cươc Warrior cho lượt banh thứ 3 được xem là cược Thắng

5 – Combo Tiếp theo

Next Combo – Đây là loại cược lựa chọn Kép.

Bạn có thể chọn các loại cược với kết quả kép ví dụ như: Over / Odd (Trên / Lẻ), Under / Odd (Dưới / Lẻ), Over / Even (Trên / Chẵn) và Under / Even (Dưới / Chẵn).

6 – Bánh xe số

Number Wheel – Đây là loại cược bạn đặt cho kết quả banh rút ra kế tiếp sẽ chính xác là “Con Số” nào, hoặc nằm trong các “KHOẢNG” nào.